top of page

Clubreglement

Algemeen

 • Tc Brabo VZW streeft naar een goede verstandhouding met onze buren en omgeving. Overmatig lawaai dient ten allen tijde vermeden worden maar extra aandacht hiervoor in de vroege ochtend en de late avond, nacht.

 • Snel rijden op de parking is gevaarlijk voor onze kinderen en zeer hinderlijk voor onze buren. Rijd dus zeer langzaam en parkeer ordelijk.

 • Honden blijven aan de leiband. Bij te grote hinder kan een clubverantwoordelijke beslissen om uw hond te verwijderen.

 • De club heeft geen kinderoppas, ouders houden hun kleintjes dus zelf in het oog. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet toegelaten in de kleedkamers tenzij onder begeleiding van een ouder.

 • Op onze club is een nultolerantie t.a.v. geweld (zowel fysiek als verbaal) en drugs. Beide leiden tot schorsing of definitieve uitsluiting.

 • Afval hoort thuis in de voorziene afvalemmers. Enkel plastieken flesjes mogen meegenomen worden naar de terreinen. 

 • Al het ter beschikking gestelde materiaal en de infrastructuur moet met de nodige zorg behandeld worden. Het bestuur kan steeds een aangepaste sanctie uitspreken bij opzettelijk toegebrachte beschadigingen.

 • Ten behoeve van EHBO, staat er een verbanddoos in het clubhuis, een defibrillator bevindt zich aan de grootte poort kant Noorderlaan/Brabohoeve.

 • Tc Brabo Vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rond het clubhuis, noch op de terreinen en de parking.

 • Persoonlijke gegevens en privacy: De leden van Tc Brabo Vzw geven door aansluiting ook toestemming de hen verstrekte gegevens te gebruiken voor intern gebruik. Deze gegevens worden met zorg behandeld, niet doorgegeven aan derden (enige uitzonderingen zijn: door aansluiting Tennis Vlaanderen uiteraard wel aan deze federatie / door het gebruik van de reserverings app) en enkel gebruikt voor interne doeleinden. Camerabewaking is aanwezig op onze club bij de ingang, terras en de chalet . Deze beelden zijn enkel toegankelijk voor de clubverantwoordelijken en worden enkel bekeken bij aanwijzingen van inbreuken. In de toekomst kunnen camera’s voorzien worden met zicht op de velden. Deze zullen enkel als doel hebben het spelplezier te verhogen (bijvoorbeeld: na in te loggen op onze site de mogelijkheid bieden om de bespeelbaarheid van de velden te bekijken, spelers steeds onherkenbaar in beeld, etc.)

 

Tennis & Padel - Algemeen

 • U bent pas lid van T.C. Brabo als u lidgeld heeft betaald . Uw lidmaatschap geeft recht op gebruik van tennis- en/of padel terreinen volgens de regels in dit reglement. Reservatie is voorbehouden voor T.C. Brabo-leden. De terreinen kunnen niet vrij gehuurd worden door niet-leden.

 • De terreinen betreden zonder reservatie is verboden! 

 • Het gebruik van fictieve of andere namen dan de effecteive spelers zelf is niet toegestaan. Wordt tegen deze regels gezondigd dan behouden wij ons het recht voor om gepaste sancties te nemen tegen de speler en medespelers, gaande van tijdelijke schorsing, ontzeggen toegang reservatiesysteem, tot schrapping van het lidmaatschap zonder teruggave lidgeld! Bezoekende leden kan in de toekomst toegang tot de club ontzegd worden.

 • Elke speler, aangesloten via Tc Brabo Vzw bij Tennis Vlaanderen, is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. In het geval er zich een kwetsuur of ongeval voordoet tijdens het (vrij)spel of de training, breng je de secretaris hiervan zo vlug mogelijk per mail op de hoogte: leden@tcbrabo.be

 • Gelieve uw gegevens bij Tennis Vlaanderen up-to-date te houden. Denk hierbij aan e-mail, adres, etc.

 • Verlaat tijdig het terrein voor de spelers die na je komen. Iedereen wil graag op tijd beginnen!

 • Groepsreservaties dienen minimum 6 weken vooraf bij het bestuur worden aangevraagd. Het bestuur bepaalt onder welke voorwaarden de terreinen vrijgegeven kunnen worden. De club heeft altijd voorrang bij reserveringen in functie van tornooien, lessen, competities, clinic, stage, activiteiten… .

 • Indien meerdere activiteiten achter elkaar gepland staan op eenzelfde terrein, dan gelden volgende prioriteiten: uitgelopen interclubwedstrijden en tornooien hebben voorrang op het vrije spel.

 

Padel

 • Padel is een sport die gespeeld wordt zonder scheidsrechter. Dit benadrukt het belang van Fairplay: toon steeds het nodige respect voor je medespeler en tegenstanders! 

 • Padel kan outdoor, zowel in de zomer als in de winter, gespeeld worden. De sport is intensief genoeg om je bij koudere temperaturen warm te houden en laagdrempelig. 

 • Je kan Padel spelen zonder er les voor te volgen. Padel zorgt voor een hoog spel gehalte. Er zijn niet zoveel niveauverschillen als bij tennis.

 • Padellid worden: € 30,00 per jaar (vanaf 1 januari tot 31 maart het jaar opvolgend)

 • Beide lidmaatschappen geven toegang tot het online Padel-resevatiesysteem van Tennis Vlaanderen.

 • Een tennis&padellid kan een gastspeler uitnodigen. Uw gast moet lid zijn van Tennis Vlaanderen of een niet betalende account aanmaken bij Tennis Vlaanderen om als gast toegevoegd te kunnen worden aan uw reservatie. Een gastspeler kan zelf geen reservatie maken. Elk tennis&padellid van Tc Brabo kan 1 tot 3 bezoekende leden toevoegen aan zijn/haar reservatie. Degene die de reservatie maakt  betaalt met zijn saldo per gastspeler per reservatie.

 • Padel- en tennisleden reserveren hun terrein vooraf via het online reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. 

 • Een reservatie is pas geldig als er 4 namen worden ingegeven. Er kan gereserveerd worden per 1,5u. Per reservatie wordt er een huur aangerekend gedeeld wordt door de 4 spelers en die digitaal wordt betaald via het Saldo bij Tennis Vlaanderen. Opgelet: spelers dienen voldoende saldo te hebben om een reservatie te kunnen maken.

  • Piekuren: € 8,00/speler per 1,5 uur. (weekdagen van 17u30 tot 22u, in het weekend van 10u tot 22u)

  • Daluren: € 6,00/speler per 1,5 uur. (alle overige uren) 

 • Voorwaarden reservaties:

  • Padelleden: piekuur (max.. 2 gelijktijdige reservaties) maken, met keuze uit

   • 7 dagen vooruit:

    • 2 reservaties in piekuur

    • daluur onbeperkt

  • Tennis- & Padelleden: (max.. 2 gelijktijdige reservatie) maken, met keuze uit

   • 14 dagen vooruit:

    • 1 reservatie in peikuur​

    • daluur onbeperkt

   • 7 dagen vooruit​

    • overige reservaties piek- & daluur​ onbeperkt

 • ​​Een nieuwe reservatie kan slechts gemaakt worden nadat één van de vorige reservaties verstreken is.

 • Tussen 2 reservaties dient minimum 1,5u tussen te zitten. 

 • Enkel bij online reservatie + betaling mogen de padelterreinen betreden worden. Het is verboden vrij de terreien te betreden zonder reservatie en/of betaling.

 • Uit respect voor de buren starten we om 8u30 en stoppen we met padel om 22.00 uur stipt.

 • Het is verboden te reserveren onder een andere naam! Overtreders worden hierop aangesproken en bij recidive zullen we de reservatiemogelijkheden van speler en medespelers inperken en/of toegang tot het reservatiesysteem ontzeggen.

 • Het is verplicht sportkledij en sportschoenen te dragen, geschikt voor kunstgras ondergrond. (vlakke zolen, bij voorkeur met fijn visgraatmotief). Bij twijfel, raadpleeg één van de terreinverantwoordelijken.

 • Spelers gebruiken hun eigen uitrusting. In het clubhuis kunnen rackets gehuurd worden aan €5,00/stuk en ballen kunnen gekocht worden voor €8,00/tube. 

 • De reservatie geeft recht tot gebruik van de padel infrastructuur volgens de regels in dit reglement.

 • Stages of andere activiteiten dienen minimum 6 weken voor aanvang ter goedkeuring aangevraagd en voorgelegd worden aan het bestuur. Uw aanvraag graag mailen naar padel@tcbrabo.be

 • Vragen over padel? De Padel-verantwoordelijke is bereikbaar via padel@tcbrabo.be

 

Tennis

 • Tennisleden reserveren hun terrein vooraf via het online reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Uw reservatie geeft recht tot het gebruik van het tennisterrein volgens de regels in dit reglement.

 • U kan maximum 3 lopende reservaties maken, en dit maximum 2 weken op voorhand. Een nieuwe reservatie kan pas gemaakt worden als 1 van de 3 vorige reservaties verstreken is.

 • Voor enkelspel geeft u de namen van 2 spelers, voor dubbelspel 4 namen. U bent verplicht de juiste namen van uw medespelers door te geven.

 • Kinderen tot 12 jaar kunnen onder eigen naam en zonder toevoegen van medespelers het midi-veld (terrein 10) reserveren. Ouders (niet-lid) mogen mee op het midi-veld om samen met hun kinderen te spelen.

 • Vergeet zeker niet uw terrein te annuleren als u niet kan komen.

 • Een tennislid kan een gastspeler uitnodigen. Uw gast moet lid zijn van Tennis Vlaanderen of een niet betalende account aanmaken bij Tennis Vlaanderen om als gast toegevoegd te kunnen worden aan uw reservatie. Een gastspeler kan zelf geen reservatie maken. Elk tennislid van Tc Brabo kan 1 tot 3 bezoekende leden toevoegen aan zijn/haar reservatie. Als tennislid betaalt u digitaal € 10,00 per gastspeler per reservatie.

 • Op het terrein zijn tenniskleding en tennisschoenen verplicht.

 • Het spel wordt eerlijk en sportief gespeeld: ongepaste uitdrukkingen zijn niet toegelaten. 

 • Na elke match of na elk uur wordt het terrein geveegd met een sleepnet of borstel indien nodig moet er ook besproeid worden. 

 • Er kan alleen getennist worden als de terreinen droog zijn, grote plassen wegtrekken met sleepnetten of aftrekkers is verboden.

 • Vragen? Graag mailen naar info@tcbrabo.be

FAQ: FAQ
bottom of page